Chuẩn hóa dữ liệu y tế

Những bước tiến trong AI (Trí tuệ nhân tạo) đang thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong đó có hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên AI chỉ hiệu quả khi chúng ta có được một Cơ sở dữ liệu được cấu trúc hóa (Structure Data), ngữ cảnh hóa (Contextual Data) và được gán nhãn và chú thích (Anotations) để trở thành kiến thức có thể huấn luyện (Trainable Knowledge, Trainable Data Sets) với AI. Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều công sức nhất là đối với dữ liệu y tế. Tại Deepcare, chúng tôi nghiên cứu áp dụng các công cụ để có thể có được một chu trình (pipeline) chuẩn hóa trong việc thu thập, trích xuất, chọn lọc dữ liệu từ nguồn dữ liệu thô hàng ngày trong việc khám chữa bệnh.

AI trong y tế

AI là hoạt động R&D quan trọng nhất của Deepcare. Chúng tôi mong muốn áp dụng AI để có thể chuyển đổi dữ liệu y tế thành kiến thức trong việc khám chữa bệnh. Với việc áp dụng các mô hình toán học và thuật toán trong việc chẩn đoán hình ảnh y tế (Imaging Diagnostic), xử lí ngôn ngữ tự nhiên trong ngữ cảnh y tế, xử lý dữ liệu lâm sàng (EHR - Electronic Health Record) chúng tôi mong muốn mang đến dịch vụ y tế thông minh, kịp thời và phù hợp hướng đến từng đối tượng bệnh nhân khác nhau (Precision Healthcare Services). Theo dõi những thông tin mới nhất về R&D của chúng tôi tại www.ailab.deepcare.io

Quyền riêng tư và bảo mật

Quyền riêng tư là điều tất yếu và cần thiết trong một xã hội mở ở thời đại công nghệ số. Quyền riêng tư khác với bí mật. Riêng tư nghĩa là chúng ta không muốn chia sẻ thông tin với đối tượng không liên quan, còn bí mật là điều người ta không muốn ai biết. Quyền riêng tư là quyền được chọn lọc thông tin để tiết lộ bản thân với thế giới. Quyền riêng tư trong y tế là quyền được giữ thông tin về sức khỏe cá nhân, quyền được chọn lựa thông tin y tế để chia sẻ với bác sỹ theo nhu cầu. Tại Deepcare, chúng tôi đang nghiên cứu những hướng tiếp cận mới để có thể khai thác được dữ liệu y tế trong ứng dụng công nghệ AI mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư trong việc chia sẻ dữ liệu y tế của người dùng. Học liên kết (Federated Learning), Blockchain là những công nghệ tiềm năng trong việc tìm kiếm giải pháp đảm bảo quyền riêng tư trong dữ liệu y tế.