Giải pháp tư vấn setup và vận hành phòng khám

Đồng hành cùng các bác sĩ khởi nghiệp, Deepcare cung cấp những giải pháp tổng thể về tư vấn setup và vận hành cho các phòng khám.

Tư vấn

Tư vấn đầu tư, setup vận hành và xây dựng chiến lược kinh doanh.

Set up

Tư vấn các vấn đề về pháp lý, nhân sự, tư vấn kế hoạch xây dựng và phát triển phòng khám.

Đào tạo

Tư vấn đầu tư, setup vận hành và xây dựng chiến lược kinh doanh.

Cung cấp giải pháp

Tư vấn đầu tư, setup vận hành và xây dựng chiến lược kinh doanh.