Phần mềm quản lý
phòng khám chuyên khoa, đa khoa

Đăng ký dùng thử

Tại sao nên dùng phần mềm quản lý phòng khám

USP sản phẩm

H247 là giải pháp quản lý hoạt động khám chữa bệnh & chăm sóc khách hàng duy nhất trên thị trường được xây dựng trên nền tảng Cloud, theo mô hình SaaS theo chuẩn y tế HL7 và được đảm bảo vấn đề về an toàn thông tin bởi Google Healthcare Security

Đăng ký dùng thử

Lấy trải nghiệm khách hàng làm tiêu chí để xây dựng giải pháp